42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

7 stycznia 2024

Smutna refleksja

Jak szybko mija czas
Choć 42 lata, a jakby wczoraj
Wówczas spikerzy w żołnierskich mundurach
W TV brak było poranka dla dzieci

Stało się to 16 grudnia w mroźny dzień
Okropne wieści płynęły ze Śląska
Kopalnia Wujek stała się górniczą golgotą
Kopalniany plac i ta na krzyżu tablica

Na niej 9 nazwisk pisanych drżącą ręką
Wszystko stało się jasne
Wśród nich Józef Krzysztof Giza
Syn Tarnogrodzkiej Ziemi

Pojechał tam za lepszym jutrem
Miał inne życiowe plany
Dotarł tu, za wieczną bramę
By zamieszkać na zawsze

Dla niego to miejsce już się nie zmieni

/Na okoliczność kolejnej rocznicy śmierci Józefa Gizy/

Stanisław Luchowski

Jerzy Markowski

W Polsce rozpoczęły się tradycyjnie zbiórką pocztów sztandarowych przed Tarnogródzkim Ośrodkiem Kultury i przemarszem Orkiestry Górniczej Lubelskiego Węgla »Bogdanka” do kościoła. Po mszy zebrani przeszli na cmentarza, gdzie złożono kwiaty na grobie Józefa Krzysztofa Gizy — górnika z Tarnogrodu poległego w kopalni „Wujek”. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec i Przewodniczący Regionu Wschodniego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marian Król powitali na początku członków rodziny Krzysztofa Gizy, przedstawicieli wladz wojewódzkich, samorządowych. związków zawodowych, górników, delegacje i wszystkich obecnych. Następnie młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu zaprosili na program artystyczny „Historia i pamięć”. Akademię przygotowali: Bogusława Lis, Anna Bryla, Janusz Wlaż i Tomasz Mazurek. Artystom z Różańca towarzyszył Zespół Wokalny z Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, którego instruktorką jest Grażyna Barcicka. Po akademii zostały uroczyście wręczone nagrody laureatom konkursu Wiedzy o Stanie Wojennym i Józefie Krzysztofie Gizie. I miejsce zajęła Kinga Wasiowska. II — Jakub Jabłoński, III — Szymon Tworzewski z ZSCKR im. W. Witosa w Różańcu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Następnie głos zabi obecni goście: Sen RP Jerzy Chróściko były pracownik kop „Wujek” Kazimierz Bodejko, Wicemars Województwa Lubelskiego Michał Mulawa i Burmistrz Tarnog rod u Pawel Dec, który podzięki wszystkim za obecr i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.
18 grudnia 2023 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie z byłym górnikiem KWK „Bogdanka”, pisarzem, poetą, autorem 22 książek i wielu tomików poezji Stanisławem Luchowskim, na które przybyli uczniowie szkół podstawowych w Tarnogrodzie i Luchowie Dolnym wraz z nauczycielami oraz inni zainteresowani. Stanisław Luchowski urodził się i mieszkał w Bukowinie, w wielu 14 lat wyjechał ze swojej rodzinnej wsi i nigdy jut do niej nie powrócił. Obecnie mieszka w Bydgoszczy. Zawodu górnika uczył się w kopalni Bogdanka, temu miejscu poświęcił kilka swoich książek. Pisał także o wydarzeniach, które rozegrały się w KWK „Wujek”, opisał losy mieszkańca Tarnogrodu Józefa Krzysztofa Gizy, na podstawie wywiadu, który przeprowadził z siostrą górnika Małgorzatą Cierkos. Opowiadał zebranym o swoich książkach, o pracy górnika, o stanie wojennym, czytał swoje wiersze (napisał ich około 700). Zachęcał dzieci i młodzież do tworzenia poezji, do „zostawiania swoich myśli potomnym. Była to Żywa lekcja historii, młodzież i dorośli z wielkim zaciekawieniem słuchali opowieści byłego górnika.

Brak komentarza

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.