42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Bez kategorii / 7 stycznia 2024

Smutna refleksja Jak szybko mija czas Choć 42 lata, a jakby wczoraj Wówczas spikerzy w żołnierskich mundurach W TV brak było poranka dla dzieci Stało się to 16 grudnia w mroźny dzień Okropne wieści płynęły ze Śląska Kopalnia Wujek stała się górniczą golgotą Kopalniany plac i ta na krzyżu tablica Na niej 9 nazwisk pisanych drżącą ręką Wszystko stało się jasne Wśród nich Józef Krzysztof Giza Syn Tarnogrodzkiej Ziemi Pojechał tam za lepszym jutrem Miał inne życiowe plany Dotarł tu, za wieczną bramę By zamieszkać na zawsze Dla niego to miejsce już się nie zmieni /Na okoliczność kolejnej rocznicy śmierci Józefa Gizy/ Stanisław Luchowski Jerzy Markowski W Polsce rozpoczęły się tradycyjnie zbiórką pocztów sztandarowych przed Tarnogródzkim Ośrodkiem Kultury i przemarszem Orkiestry Górniczej Lubelskiego Węgla »Bogdanka” do kościoła. Po mszy zebrani przeszli na cmentarza, gdzie złożono kwiaty na grobie Józefa Krzysztofa Gizy — górnika z Tarnogrodu poległego w kopalni „Wujek”. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec i Przewodniczący Regionu Wschodniego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marian Król powitali na początku członków rodziny Krzysztofa Gizy, przedstawicieli wladz wojewódzkich, samorządowych. związków zawodowych, górników, delegacje i wszystkich obecnych. Następnie młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Centrum…