Życiorys

10 marca 2017

Bydgoszcz 20.07.2015

Z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem. Życie zawodowe spędziłem w większości w kopalni „Bogdanka”. Tam zdobyłem wiedzę o górnictwie, które stało się podłożem mojej twórczości, natomiast moje życie literackie rozpocząłem po przebytym ciężkim zawale serca w 2004 roku. Miałem wówczas 53 lata i trwa do dziś.

Jestem autorem piętnastu książek prozy: „Przywrócony życiu”, „Wybraliśmy Bogdankę”, „Bohaterowie Halemby” i „Ostatni zjazd”, „Piórem po miedzi”, „Białe Górnictwo”, „Gorzki smak miodu”, „W cieniu tężni Ciechocinka” „Inventus w cieniu indeksu” oraz pod nazwiskiem Jerzy Jarmużek „Moja Rudna i nie tylko…” i „Przywrócony życiu po raz drugi” oraz dwóch tomików wierszy: „Po drugiej stronie dnia” i „Okruchy dnia”. W większości są to książki reportażowe z życia górników. Opisuję w nich ich codzienność, jak i zachowanie ratowników w ekstremalnych warunkach, radość oraz zwątpienie. Temat przewodni, jaki obrałem, jest trudnym tematem, a ja je opisałem z dużym sukcesem. Za moją twórczość zostałem uhonorowany „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz odznakami: „Zasłużony dla Kopalni Halemba-Wirek” i „Zasłużony dla Górnictwa RP”.

Odbiorcami moich książek są ośrodki górnicze, a ich wydawcą jestem osobiście. Do tej pory na rynku literackim ukazało się w sumie ponad 30 tysięcy książek. Mam bogate plany na dalsze pozycje. Książki pod tytułem „Gorzki smak miodu” i „W cieniu tężni Ciechocinka” są powieściami psychologiczno-obyczajowymi opartymi o fakty, i są  poszukiwaniem innej drogi niż reportaż literacki.

Od  2008 roku jestem członkiem Związku Literatów Polskich. W roku 2012, a za twórczość na rzecz górnictwa Ministerstwo Gospodarki przyznało mi stopień górniczy: Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy. Na wniosek komisji kwalifikacyjnej Minister Kultury przyznał mi stypendium roczne na rok 2013, co poczytuję sobie jako najwyższe wyróżnienie za moją twórczość literacką.

 

Stanisław Luchowski

Brak komentarza